Peintures années 1990

Etoilement 1998

Etoiles1 - 1998

Etoiles 2 - 1998

Etoiles 3 - 1998

Etoiles 10 -  1998

Etoiles 11 - 1998

Baou 1 - 2000

Baou 2 - 2000

Dans le Vert - 1998